Existensen - Filosofi, foredrag og vejledning

 View Jens Viggo Olavi Nielsen's profile
 on LinkedIn   For yderligere informationer om CV, se desuden under 'Præsentation''Saavidt min Kundskab strækker, er det mig ikke bekjendt, at der existerer en Definition på, hvad Alvor er. Hvis det virkeligen er saa, da skulde det glæde mig, (...) fordi det i Forhold til Existentsbegreber altid røber en sikker Takt at afholde sig fra Definitioner, fordi man umulig kan være tilbøjelig til at opfatte, hvad der væsentligen maa forstaaes anderledes (...) i Definitionens Form, hvorved det saa let bliver Een fremmed og noget Andet'. 

Søren Kierkegaard, Begrebet Angest (1844)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •